terugblik op 2019

Georganiseerd hectisch. Terugkijkend op 2019 zijn die twee woorden kenmerkend voor het al het werk dat is uitgevoerd en welke nieuwe wegen er zijn ontdekt. Ondertussen is met Energielabel Nederland een nieuwe stap gezet waarmee de energielabels in eigen huis geregistreerd kunnen worden en krijgt het platform “de Energielabelaar” – een landelijk dekkend netwerk van ZZP EPA-adviseurs-  steeds meer vorm.

Er zijn meer bedrijfspanden dan ooit voorzien van een energielabel. Daarnaast is een verschuiving van werkzaamheden te zien naar daadwerkelijke stappen om te verduurzamen. Steeds meer bedrijven vragen naar een onafhankelijk en praktisch advies om hun pand of proces te vergroenen. Deels wordt dit veroorzaakt door verplichtingen vanuit de overheid -energielabel C voor kantoren, Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor grotere bedrijven- maar daarnaast zie ik steeds meer bewustwording bij ondernemers die zien dat er naast het milieu ook geld bespaard kan worden.

Zelfstandig samen. Zo noem ik al de samenwerkingsprojecten die in het afgelopen jaar zijn gedaan. Samen met de Freonen is in de werkgroep Fossielvrij MKB mooie projecten uitgevoerd en worden nieuwe projecten uitgewerkt. alles gericht op fossielvrij ondernemen. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse adviesbureaus waarbij elkaars expertise wordt benut.

De komende periode gaat er veel veranderen. De huidige rekenmethodiek komt te vervallen en in de plaats daarvan komt de NTA 8800. De NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). Een veel uitgebreidere rekenmethode gebaseerd op de BENG normen. Dat betekent aan de studie en nieuwe examens. Mijn inschatting is dat de bestaande methodiek in 2020 nog beschikbaar blijft en dat de nieuwe norm in 2021 definitief ingaat.

Nieuwe uitdagingen waar ik enorm veel zin in heb.

Ook privé ga ik uitdagingen niet uit de weg. Op 4 juni 2020 hoop ik met een team uit Franeker de Alpe d’HuZes te beklimmen. Een prachtig doel voor een nare ziekte waar we veel te veel mee te maken hebben. Ik zal mijn best doen deze berg te bedwingen. Wilt u meer weten of doneren? lees hier het verhaal.

Dank aan alle opdrachtgevers voor het vertrouwen dit afgelopen jaar en dank aan de collega adviseurs voor de prettige samenwerking. Ik zie uit naar een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen.

De freonen gaan aan de slag

Op weg naar LF2018 zijn de Freonen fan Fossielfrij Fryslân al druk bezig met verschillende projecten.FFF

Het doel zie je in de naam. Een Fryslân zónder gebruik van fossiele brandstoffen.

Kan dat?

Dat kan zeker! lees over de diverse projecten en praktijkvoorbeelden op de site van www.fossylfrijfryslan.frl

Ook freon worden? Meld je <<hier>> aan!

 

IMG_0850

IMG_0851

 

Miljoenen beschikbaar voor verduurzaming zakelijk vastgoed

Univé Dokkumbron: www.platformduurzamehuisvesting.nl

Op 6 oktober jl. vond er een bijeenkomst plaats over duurzame businesscases voor kantooreigenaren in de regio Utrecht. In de zaal zaten vastgoedeigenaren, financiers, makelaars en duurzaamheidsspecialisten. De aanwezige bankiers (ABN, Rabobank, FGH bank, Triodos, en ING) zagen geen bezwaar in het financieren van maatregelen voor verduurzaming. Zij hebben hier zelfs geld voor apart gezet en ondersteunen hun klanten in het proces.

Dit bericht verscheen eerder op economicboardutrecht.nl

Subsidie energiebesparing eigen huis

energiebesparingeigenhuis2

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen. De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Hoe?

Tolsum Energie Advies kan u begeleiden bij de aanvraag. Er wordt desgewenst een maatwerkadvies uitgevoerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen voor u lonend zijn. Daarnaast kunnen wij tevens de volledige aanvraag voor u organiseren voor 10% van de totale subsidie som. Het kost u dus niets, geen subsidie dan ook geen kosten.

Gemeente Franekeradeel gaat voor energiebesparing!

energiemarkt FranekeradeelOp 20 maart wordt van 15:00 – 20:00  de bespaar energiemarkt gehouden op het gemeentehuis van Franekeradeel. De gemeente geeft regionale bedrijven, gespecialiseerd op het gebied van energiebesparing, de mogelijkheid om in het gemeentehuis een energiemarkt te organiseren. Op deze informatiemarkt kunt u uw eigen jaarverbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik van soortgelijke woningen in uw buurt, u kunt verschillende isolatiemogelijkheden beleven, er zijn korte presentaties én u kunt een gratis Energie Prestatie Advies winnen.

Energie trends 2012

energie trends 2012 Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens.

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas.
Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012, gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.