energie trends 2012 Energie Trends 2012: Grote spreiding energieverbruik huishoudens.

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas.
Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek Energie Trends 2012, gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

 

 

elektriciteitsverdeling

Een groot aantal huishoudens verbruikt echter aanzienlijk meer dan het gemiddelde verbruik. 10% verbruikt jaarlijks meer dan 5.500 kWh elektriciteit en 10% verbruikt meer dan 2.600 m3 gas. Het meest energieverbruikende apparaat in huis is de CV-ketel. Het stroomverbruik is sterk versnipperd. Verlichting verbruikt 14%. Apparaten die relatief veel stroom verbruiken zijn de koelkast (10%), de televisie (7%) en de wasdroger (6%).

Energie Trends 2012
.
In Energie Trends 2012 staan alle cijfers en ontwikkelingen op het gebied van energie in Nederland in samenhang gepresenteerd. Het boek biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en –productie en biedt inzicht in de ontwikkeling van de energienetten. De publicatie beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis en bewustwording van het onderwerp energie. Twee zaken springen eruit: huishoudens verbruiken  minder energie en het aandeel duurzame energie blijft achter. Het  gasverbruik van een gemiddeld huishouden neemt af en het stroomverbruik stabiliseert. Voor het gasverbruik is deze trend al langer zichtbaar. Elektriciteit heeft steeds meer nieuwe toepassingen  maar  apparaten worden ook steeds zuiniger. Huishoudens kunnen  bijdragen aan de verduurzaming van de energie door bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen te installeren.

energie organisatie

Duurzame energievoorziening:
Op dit moment is 4% van onze energie en 10% van onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, veel minder dan bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken. Per hoofd van de bevolking investeert Nederland nu zelfs minder in hernieuwbare energie dan China of Brazilië. In 2020 wil de regering dat 16% van alle energie verbruikt  in Nederland hernieuwbaar is.

Meer weten over de actuele trends?
Bekijk hier het filmpje met een toelichting op Energie Trends 2012 of download hier de volledige publicatie.

Meer informatie is te vinden op de website van ECN.