over Tolsum Energie Advies

Tolsum Energie Advies is gevestigd in Franeker en zet zich in voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Veel energieverbruik gaat verloren, niet omdat u dat wilt, maar meestal omdat men niet weet waar energie efficiënt wordt toegepast en waar het wordt verspild.

Tolsum Energie Advies brengt juist dat in beeld:

“Het is mijn passie om een helder, onafhankelijk en goed doorgerekend advies te kunnen overhandigen. Niet alleen een standaard advies, maar een advies op maat waar u als klant centraal staat.”

energiescan
Elk gebouw verbruikt energie. Waar, waarvoor en hoeveel energie verbruikt wordt is vaak niet duidelijk en dit verschilt ook per gebouw en gebruik.
Met behulp van een energiescan wordt dit duidelijk gemaakt. De verschillende energiestromen worden in beeld gebracht waarna gericht gekeken kan worden naar energiebesparende maatregelen. Een besparing van 30% – 40% is hierbij geen uitzondering! Ook wordt gezocht naar mogelijke subsidieregelingen en belastingmaatregelen zoals de EIA, MIA en VAMIL regeling. Alles samen geeft een totaal overzicht van besparende maatregelen en een financieel overzicht. De energiescan verdient zichzelf terug.

EPA
Voor het maken van het Energie Prestatie Certificaat (energielabel) voor utiliteitsgebouwen en woningen ben ik als EPA-adviseur gecertificeerd conform de BRL 9500 deel 1, 2, 3 en 4. Daarnaast werk ik met gecertificeerde software waarmee de Energie-Index van uw woning of bedrijfspand berekend kan worden.
De Energie-Index bepaalt het energielabel van uw woning of bedrijfspand

energielabel
Het energielabel is een wettelijk verplicht label, dat aanwezig moet zijn bij de bouw, verkoop of verhuur woningen of utiliteit. Het energielabel geeft een aantal standaard besparingsmaatregelen. In werkelijkheid verschilt elke situatie. Wilt u exact weten welk pakket aan maatregelen voor uw situatie het meest geschikt is? Een EPA-maatwerkadvies kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Het EPA maatwerkadvies geeft in heldere en overzichtelijke stappen weer hoe u de energetische prestatie van uw pand kunt verbeteren, dat kan u een aanzienlijke besparing op uw energiekosten opleveren. U staat versteld van de mogelijkheden. Vaak kan met een kleine investering al een grote besparing gerealiseerd worden.

Energiebesparen nodig?

Wij hebben in Nederland op dit moment ruim 7 miljoen woningen. Deze verbruiken 24% van het totale elektriciteitsgebruik en 20% van het totale gasverbruik in Nederland. Dat is 26,2 miljard kWh en 10,4 miljard kubieke meter gas per jaar! (cijfers 2010). Met het gegeven dat ruim 70% van de woningen in Nederland onvoldoende geïsoleerd is, is energiebesparen niet alleen nodig, maar ook haalbaar. Interessante informatie is te vinden op de site van Compendium voor de leefomgeving.

De doelstelling in Nederland was om in 2020 (gerekend vanaf 2011) 20% te besparen op energie. Dat is 2% per jaar.
De provincie Fryslân heeft, samen met de andere noordelijke provincies zich wel gecommitteerd aan de doelstelling 20% energiebesparing in 2020.
Fryslân spreekt zelfs de ambitie uit om volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen te worden. Kijk hier voor de verschillende duurzame energie programma’s in Fryslân.

Veel mensen zijn u al voorgegaan. Heeft u ook last van een hoge energierekening en wilt u graag op een goede manier energiebesparen?

Neem gerust contact op met Tolsum Energie Advies te Franeker, voor een vrijblijvende offerte op maat!

Dick Tolsma