energielabel woning

Geschiedenis van het energielabelenergielabelHet energielabel voor woningen, het is vanaf 2008 al verplicht, makelaars geven het weer in advertenties en op funda zie je het steeds meer verschijnen.

Vanaf 1 januari 2021 is er veel veranderd.

Er is nu één bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Wat is de indicator van de NTA 8800?

De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen door vier indicatoren:
EP 1. Energiebehoefte:
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar
EP 2. Primair energiegebruik:
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.
EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.
TO juli:
Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,2.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het energielabel is afhankelijk van de grootte van de woning en woningtype. Om die reden is er een onderverdeling in woningtype gemaakt in vrijstaand, 2-onder-1-kap/hoekwoning, rijwoning tussen en appartement.