Energie in Utiliteit

Tolsum Energie Advies is expert op het gebied van energiebesparing in de utiliteit.

De wetgeving op het gebied van energielabels is onlangs aangescherpt. Wees ervan bewust dat bij verkoop of verhuur van uw bedrijfspand een energielabel overhandigd moet worden.
Tolsum Energie Advies heeft ruime ervaring in het opstellen van een energielabel voor uw pand en ontzorgen u graag in het afhandelen van het energielabel.

Het energielabel biedt overigens een goede basis voor een uitgebreid energie advies. Desgewenst kunnen wij u adviseren in het verbeteren van het energielabel.

Naast het maatwerkadvies wat berust op gegevens van het energielabel leveren wij ook energie-bespaar-trajecten

Energiekosten worden een steeds groter deel van de vaste lasten. We kunnen niet meer zonder, maar er kan wel op bespaard worden en de investering voor een goed advies verdient zichzelf snel terug.

De energiescan van Tolsum Energie Advies geeft inzicht in uw energiegebruik en wordt naar uw wensen op maat  gemaakt.

  • Allereerst worden historische verbruiksgegevens vergeleken met gemiddelde verbruiksgegevens in uw branche. Deze benchmark gegevens geven een indicatie over uw energiegebruik.
  • Daarna worden alle energiestromen in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in uw grootverbruikers waardoor gericht gezocht kan worden naar besparende maatregelen of alternatieven.
  • Er wordt, rekening houdend met alle alternatieven en besparingen, een nieuwe energiebalans opgesteld.
  • Er volgt een financieel overzicht met rendementsberekening en mogelijke subsidiemogelijkheden

De energiescan haalt naar boven welke energiebesparende maatregelen op uw situatie van toepassing zijn. Ervaring leert dat besparingen van 30%-40% geen uitzondering zijn.

U ontvangt een uitgebreid en overzichtelijk rapport waarin alle bovengenoemde maatregelen worden weergegeven.

Tolsum Energie advies heeft veel goede contacten in de installatie en bouw wereld en weet waar kwaliteit te vinden is.  Desgewenst kunnen actuele offertes bijgevoegd worden. Het is ook mogelijk dat de totale uitvoering door Tolsum Energie Advies gecoördineerd en gecontroleerd wordt.

Interesse? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat