Univé Dichtbij kiest energie bewust

HEERENVEEN. Univé Dichtbij heeft 23 vestigingen in de regio.Univé Tolsma

“Wij verhuren delen van onze kantoorpanden en willen onze huurders laten weten wat de energieprestaties zijn van het gebouw”.Tolsum Energie Advies is gevraagd om een energielabel op te stellen voor een aantal kantoorpanden van Univé. “Naast informatie voor de huurders geeft het energielabel ons ook inzicht in de energieprestatie van onze gebouwen. Het maakt ons bewuster van het energieverbruik en laat zien waar mogelijke verbeteringen zijn aan te brengen” aldus Els de Jong Adviseur vastgoed en facilitaire zaken.

Tolsum Energie Advies overhandigt energielabels aan Pasana

energielabelsBij publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250m2 moet het energielabel zichtbaar worden opgehangen.

Afgelopen periode heeft Tolsum Energie Advies een energielabel opgesteld voor alle voormalige Pasana locaties.

De zorginstellingen zijn overgenomen door Kwadrantgroep en ZuidOostZorg.
Mooi te zien dat zorginstellingen van deze kwaliteit behouden blijft in de regio.

Tolsum Energie Advies behaalt Certificaat Kwaliteitsborging (CKB) EPA-U

EPA-U labelAdviseurs die voldoen aan bepaalde kwalificatiecriteria kunnen bij FedEC een certificaat van erkenning aanvragen. Speciaal voor EPA-U adviseurs is de het Certificaat Kwaliteit Borging (CKB) EPA-U ontwikkeld.

Het certificaat wordt geborgd binnen de erkenningsregeling en voldoet daarmee aan de eisen die de Europese Unie stelt binnen de European Energy Directive (EED). Daarin staat:

De lidstaten bevorderen de toegang van alle eindafnemers tot hoogwaardige energie-audits die kosteneffectief zijn en:

  • onafhankelijk worden uitgevoerd door op grond van kwalificatiecriteria gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen, of
  • worden geïmplementeerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties op grond van de nationale wetgeving.

Tolsum Energie Advies levert hoogwaardige adviezen, beschikt over grote kennis op het gebied van energie advies en opereert onafhankelijk.
Om dit hoge niveau te behouden wordt door aanvullende trainingen de nodige kennis op peil gehouden.

Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van het CKB certificaat en hier mogen we trots op zijn.

voorlopig energielabel vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari gaat er veel veranderen op het gebied van energielabels voor woningen.

Allereerst bent u als u uw woning vanaf 1 januari verkoopt, verplicht een energielabel te overhandigen. Er zal door de overheid worden gecontroleerd en u riskeert een boete wanneer u dit niet geregeld heeft. Tot zover het minder goede nieuws.

Het goede nieuws is dat elke woningbezitter begin 2015 gratis een voorlopig energielabel krijgt toegestuurd. Dit label is sterk vereenvoudigd en is gebaseerd op standaard gemiddelde kenmerken van woningen in Nederland. jaartal, oppervlakte, wel of geen isolatie, type glas, ketel en ventilatie.
Dit kan vooral voor oudere woningen nog wel eens anders zijn. Ramen zijn vervangen voor HR++ glas of de vloer is inmiddels geïsoleerd.

Tolsum Energie Advies ook EPA-U gecertificeerd

energielabel-gebouw-2010Tolsum Energie Advies is vanaf april 2014 ook EPA-U gecertificeerd.

Sinds 1 januari 2008 geldt bij mutatie van utiliteitsgebouwen de verplichting een energielabel te overhandigen.
Per 1 juli 2014 komt daar het verplichte energielabel voor nieuwbouw bij. Reden te meer om hier in te stappen.