Vanaf 1 januari gaat er veel veranderen op het gebied van energielabels voor woningen.

Allereerst bent u als u uw woning vanaf 1 januari verkoopt, verplicht een energielabel te overhandigen. Er zal door de overheid worden gecontroleerd en u riskeert een boete wanneer u dit niet geregeld heeft. Tot zover het minder goede nieuws.

Het goede nieuws is dat elke woningbezitter begin 2015 gratis een voorlopig energielabel krijgt toegestuurd. Dit label is sterk vereenvoudigd en is gebaseerd op standaard gemiddelde kenmerken van woningen in Nederland. jaartal, oppervlakte, wel of geen isolatie, type glas, ketel en ventilatie.
Dit kan vooral voor oudere woningen nog wel eens anders zijn. Ramen zijn vervangen voor HR++ glas of de vloer is inmiddels geïsoleerd.

U kunt wanneer u uw woning wilt verkopen, dit voorlopig label aanpassen naar een definitief label. Let op, dit moet u zelf online doen.

onderstaand infographic toont aan hoe u uw voorlopig energielabel kunt omzetten naar een definitief label.

voorlopig label aanpassen naar definitief

In het kort komt het hier op neer:

  1. Als de woningeigenaar een energielabel nodig heeft, op basis van de wettelijke verplichting, gaat de eigenaar naar de webapplicatie en controleert de vooringevulde woningkenmerkwaarden. Als deze niet kloppen, kan de woningeigenaar zelf de kenmerken aanpassen.
  2. De eigenaar hoeft alleen de onderbouwing (bewijslast) aan te leveren voor de woningkenmerkwaarden die de web- applicatie aangeeft.
  3. De eigenaar kiest een erkend deskundige Tolsum Energie Advies welke beoordeelt of de onderbouwing voldoende aannemelijk is.
  4. Zodra de onderbouwing voldoende aannemelijk is, valideert de erkend deskundige de bewijsstukken en registreert het energielabel via de applicatie.
  5. Het definitief energielabel wordt naar de woningeigenaar gestuurd.

Dit gaat goed zolang u de wijzigingen goed kunt onderbouwen met foto’s en scans van de uitgevoerde maatregelen.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden.

beglazing is aangepast naar HR+HR++ glas

HR107 ketelHR ketelKruipruimte is na-geïsoleerdkruipruimte isolatie spouwmuur is na-geïsoleerdspouwmuur isolatie

Wanneer u facturen heeft van de uitgevoerde maatregelen is het handig deze ook mee te sturen. In het geval de aangeleverde bewijsstukken te licht worden bevonden dan wordt naar extra informatie gevraagd.