energiebesparingeigenhuis2

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen. De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Hoe?

Tolsum Energie Advies kan u begeleiden bij de aanvraag. Er wordt desgewenst een maatwerkadvies uitgevoerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen voor u lonend zijn. Daarnaast kunnen wij tevens de volledige aanvraag voor u organiseren voor 10% van de totale subsidie som. Het kost u dus niets, geen subsidie dan ook geen kosten.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

voorwaarden-subsidie

Voorwaarden particuliere woningeigenaren

 • U bezit van een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U bezit DigiD.
 • Machtigt u iemand om uw subsidie voor u aan te vragen? Dan is eHerkenning niveau 1 vereist.
 • De woning is uw eigendom.
 • Het gaat om een bestaande woning.
 • De woning is of wordt na renovatie uw hoofdverblijf. Met hoofdverblijfplaats bedoelen we: het adres waar de woningeigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • U kunt maar 1 woning als hoofdverblijf hebben.

Algemene voorwaarden maatregelen particuliere woningeigenaren

 • Per woning ontvangt u eenmalig subsidie.
 • U voert de maatregelen pas uit nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend. (U heeft pas zekerheid over uw subsidieaanvraag wanneer u de beschikking ontvangt).
 • U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.
 • Binnen 4 maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moet u de 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen en zeer energiezuinige pakket.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door bedrijven met een KVK-inschrijving.
 • De aanvrager is verantwoordelijk dat alle uitvoerende partijen het uitvoerdersformulier ondertekenen. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen.
 • Ontving uw vereniging al subsidie voor een maatregel? Dan ontvangt u als particuliere woningeigenaar geen subsidie meer.

Aanvullende maatregelen

Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat u nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Budget 2016-2017

In de eerste ronde is € 20,5 miljoen beschikbaar. Deze loopt van 15 september tot 1 maart 2017.

Aanvragen

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen.

Andere financiële mogelijkheden

Heeft u extra financiële ruimte nodig om uw energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren? Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en Verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Bezoek Energiebespaarlening.nl.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

bron: rvo.nl