Univé Dokkumbron: www.platformduurzamehuisvesting.nl

Op 6 oktober jl. vond er een bijeenkomst plaats over duurzame businesscases voor kantooreigenaren in de regio Utrecht. In de zaal zaten vastgoedeigenaren, financiers, makelaars en duurzaamheidsspecialisten. De aanwezige bankiers (ABN, Rabobank, FGH bank, Triodos, en ING) zagen geen bezwaar in het financieren van maatregelen voor verduurzaming. Zij hebben hier zelfs geld voor apart gezet en ondersteunen hun klanten in het proces.

Dit bericht verscheen eerder op economicboardutrecht.nl

Zo heeft ING een online tool waarmee bedrijven zelf aan de slag kunnen en inzicht kunnen krijgen in mogelijke maatregelen, kosten en terugverdientijden bij verduurzaming. De maatregelen kunnen vervolgens voor 100% worden gefinancierd. Bedrijven die bij reguliere banken toch achter het net vissen, kunnen terecht bij de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (leegstaande panden) of het Energiefonds Utrecht.

Verbeteren van productiviteit

Bijna alle 70 deelnemers aan de bijeenkomst waren ervan overtuigd dat een energieneutraal kantoor niet alleen financiële besparingen oplevert door het verminderde energieverbruik, maar ook waarde creëert door een gezondere werkomgeving, productievere werknemers, betere verhuurbaarheid en een hogere marktwaarde. Sterker nog, het advies was om vanaf het begin van een renovatieproces breder te kijken dan alleen energieneutraliteit: in de praktijk valt 20 keer meer winst te behalen op het verbeteren van productiviteit dan op investeringen in energie.

Sommige aanwezigen beweerden zelfs dat een niet-duurzaam kantoor of bedrijfsruimte binnen 5 á 10 jaar nauwelijks nog iets waard is. Niet alleen vanwege aangescherpte wet- en regelgeving, maar ook vanwege de afnemende vraag naar kantoorruimte. ‘Duurzaamheid’ betekent niet alleen een goed energielabel, duurzaam materiaalgebruik en een gezond binnenklimaat, maar ook: in de toekomst voor meerdere functionaliteiten inzetbaar. Gebouwen die door de jaren heen van bestemming kunnen veranderen, betekenen voor banken een lager risico, waardoor aantrekkelijkere financiering mogelijk wordt.

Gebrek aan ervaring

Hoe komt het dan dat het nog geen vaart loopt met de verduurzaming van bestaande kantoorgebouwen? Als belangrijkste argument werd genoemd: gebrek aan ervaring. Hoewel er steeds meer goede voorbeelden in het land zijn, weet nog niet iedereen die te vinden. De verantwoordelijke persoon heeft niet altijd alle kennis in huis om een duurzame renovatie te kunnen uitvoeren: waar begin ik, wat is er mogelijk, welke financieringsmogelijkheden en fiscale voordelen zijn er? Een kantoorpand duurzaam renoveren doe je dan ook niet alleen. Een goed team van experts om je heen verzamelen is een voorwaarde voor succes.

Als verduurzaming technisch en financieel mogelijk is, was de conclusie, dan is het alleen nog een kwestie van doen. Door ondernemers die het leuk vinden en er achter gaan staan. Wethouder Lot van Hooijdonk daagde de zaal uit om de komende 6 maanden minimaal 10 nieuwe, ambitieuze projecten te starten in de regio Utrecht en deze in een volgende bijeenkomst aan elkaar te presenteren. Belangrijkste advies van de middag? ‘Hou vol en laat je niet gek maken’.

Bekijk hier het fotoverslag van de Ondernemersbijeenkomst energieneutrale kantoren.