Miljoenen beschikbaar voor verduurzaming zakelijk vastgoed

Univé Dokkumbron: www.platformduurzamehuisvesting.nl

Op 6 oktober jl. vond er een bijeenkomst plaats over duurzame businesscases voor kantooreigenaren in de regio Utrecht. In de zaal zaten vastgoedeigenaren, financiers, makelaars en duurzaamheidsspecialisten. De aanwezige bankiers (ABN, Rabobank, FGH bank, Triodos, en ING) zagen geen bezwaar in het financieren van maatregelen voor verduurzaming. Zij hebben hier zelfs geld voor apart gezet en ondersteunen hun klanten in het proces.

Dit bericht verscheen eerder op economicboardutrecht.nl

Univé Dichtbij kiest energie bewust

HEERENVEEN. Univé Dichtbij heeft 23 vestigingen in de regio.Univé Tolsma

“Wij verhuren delen van onze kantoorpanden en willen onze huurders laten weten wat de energieprestaties zijn van het gebouw”.Tolsum Energie Advies is gevraagd om een energielabel op te stellen voor een aantal kantoorpanden van Univé. “Naast informatie voor de huurders geeft het energielabel ons ook inzicht in de energieprestatie van onze gebouwen. Het maakt ons bewuster van het energieverbruik en laat zien waar mogelijke verbeteringen zijn aan te brengen” aldus Els de Jong Adviseur vastgoed en facilitaire zaken.

Tolsum Energie Advies overhandigt energielabels aan Pasana

energielabelsBij publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250m2 moet het energielabel zichtbaar worden opgehangen.

Afgelopen periode heeft Tolsum Energie Advies een energielabel opgesteld voor alle voormalige Pasana locaties.

De zorginstellingen zijn overgenomen door Kwadrantgroep en ZuidOostZorg.
Mooi te zien dat zorginstellingen van deze kwaliteit behouden blijft in de regio.

Tolsum Energie Advies behaalt Certificaat Kwaliteitsborging (CKB) EPA-U

EPA-U labelAdviseurs die voldoen aan bepaalde kwalificatiecriteria kunnen bij FedEC een certificaat van erkenning aanvragen. Speciaal voor EPA-U adviseurs is de het Certificaat Kwaliteit Borging (CKB) EPA-U ontwikkeld.

Het certificaat wordt geborgd binnen de erkenningsregeling en voldoet daarmee aan de eisen die de Europese Unie stelt binnen de European Energy Directive (EED). Daarin staat:

De lidstaten bevorderen de toegang van alle eindafnemers tot hoogwaardige energie-audits die kosteneffectief zijn en:

  • onafhankelijk worden uitgevoerd door op grond van kwalificatiecriteria gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen, of
  • worden geïmplementeerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties op grond van de nationale wetgeving.

Tolsum Energie Advies levert hoogwaardige adviezen, beschikt over grote kennis op het gebied van energie advies en opereert onafhankelijk.
Om dit hoge niveau te behouden wordt door aanvullende trainingen de nodige kennis op peil gehouden.

Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van het CKB certificaat en hier mogen we trots op zijn.

ISDE subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Energiebesparing makkelijker met erkende maatregelenlijst

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen en geld te verdienen.

Per 1 december treden wijzigingen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit in werking. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Energieakkoord. De besparingsplicht is in de recent gewijzigde regelgeving verduidelijkt door de introductie van erkende maatregelenlijsten. Op de lijst staan maatregelen die in maximaal 5 jaar zijn terugverdiend, zoals dubbel glas, hr-ketels en energiezuinige verlichting.

Voordelen van erkende maatregelen

Als een bedrijf de maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het zeker invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Voordeel voor lokale overheden is dat ze eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting.

Eerste lijsten vanaf 1 december

Op 1 december treden de eerste erkende lijsten in werking voor 7 bedrijfstakken; de metaalsector, kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen, rubber- en kunststofindustrie, datacenters en de autoschadeherstelsector. Er wordt gewerkt aan nieuwe lijsten voor de automotivebranche, detailhandel, agrarische sector, horeca, sport- en recreatiesector en voedingsmiddelenindustrie. De verwachting is dat deze tweede groep lijsten in 2016 in de regelgeving worden verankerd.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op Kenniscentrum Infomil.

bericht van de RVO

Tolsum Energie Advies ook EPA-U gecertificeerd

energielabel-gebouw-2010Tolsum Energie Advies is vanaf april 2014 ook EPA-U gecertificeerd.

Sinds 1 januari 2008 geldt bij mutatie van utiliteitsgebouwen de verplichting een energielabel te overhandigen.
Per 1 juli 2014 komt daar het verplichte energielabel voor nieuwbouw bij. Reden te meer om hier in te stappen.