Georganiseerd hectisch. Terugkijkend op 2019 zijn die twee woorden kenmerkend voor het al het werk dat is uitgevoerd en welke nieuwe wegen er zijn ontdekt. Ondertussen is met Energielabel Nederland een nieuwe stap gezet waarmee de energielabels in eigen huis geregistreerd kunnen worden en krijgt het platform “de Energielabelaar” – een landelijk dekkend netwerk van ZZP EPA-adviseurs-  steeds meer vorm.

Er zijn meer bedrijfspanden dan ooit voorzien van een energielabel. Daarnaast is een verschuiving van werkzaamheden te zien naar daadwerkelijke stappen om te verduurzamen. Steeds meer bedrijven vragen naar een onafhankelijk en praktisch advies om hun pand of proces te vergroenen. Deels wordt dit veroorzaakt door verplichtingen vanuit de overheid -energielabel C voor kantoren, Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor grotere bedrijven- maar daarnaast zie ik steeds meer bewustwording bij ondernemers die zien dat er naast het milieu ook geld bespaard kan worden.

Zelfstandig samen. Zo noem ik al de samenwerkingsprojecten die in het afgelopen jaar zijn gedaan. Samen met de Freonen is in de werkgroep Fossielvrij MKB mooie projecten uitgevoerd en worden nieuwe projecten uitgewerkt. alles gericht op fossielvrij ondernemen. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse adviesbureaus waarbij elkaars expertise wordt benut.

De komende periode gaat er veel veranderen. De huidige rekenmethodiek komt te vervallen en in de plaats daarvan komt de NTA 8800. De NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). Een veel uitgebreidere rekenmethode gebaseerd op de BENG normen. Dat betekent aan de studie en nieuwe examens. Mijn inschatting is dat de bestaande methodiek in 2020 nog beschikbaar blijft en dat de nieuwe norm in 2021 definitief ingaat.

Nieuwe uitdagingen waar ik enorm veel zin in heb.

Ook privé ga ik uitdagingen niet uit de weg. Op 4 juni 2020 hoop ik met een team uit Franeker de Alpe d’HuZes te beklimmen. Een prachtig doel voor een nare ziekte waar we veel te veel mee te maken hebben. Ik zal mijn best doen deze berg te bedwingen. Wilt u meer weten of doneren? lees hier het verhaal.

Dank aan alle opdrachtgevers voor het vertrouwen dit afgelopen jaar en dank aan de collega adviseurs voor de prettige samenwerking. Ik zie uit naar een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen.