Duurzaamheidslening Noord-Nederland

Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening? Als inwoner van Friesland, Groningen of Drenthe  kunt u voor energiebesparende maatregelen een duurzaamheidslening aanvragen. Tolsum Energie Advies werkt hierin nauw samen met Huis&hypotheek Franeker. Heeft i Interesse? neem >>hier>> gerust contact op.

Lage rente
Door een zeer aantrekkelijke rente willen de noordelijke provincies bijdragen aan energiebesparing in de woningbouw. Het rentetarief is gebaseerd op de toetsrentes van het SVn met daarop een korting van maximaal 3%.
Kijk hier voor de actuele toetsrentes:

Bewoner en eigenaar
De lening geldt voor iedereen die bewoner én eigenaar is van een woning in Groningen Friesland of Drenthe.

Gebouwd voor 1995
De betreffende woning dient gebouwd en opgeleverd te zijn vóór 1995.

Vereniging van eigenaren
Woont u in een appartementencomplex? Geen probleem. U kunt ook als VVE een lening aanvragen.

Maximaal 15.000 euro
Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De maximale lening bedraagt 15.000 euro en u kunt maximaal één maal een lening ontvangen.

Samenwerking SVn
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening.

Maatwerkadvies
Het doel van de lening is dat door de te nemen maatregelen de energieprestatie-index van uw woning verbetert. Voordat u de aanvraag indient moet u een maatwerkadvies laten opstellen, waarin staat hoe u de energieprestatie-index met minimaal 0,75 punten gaat verbeteren. Vraag direct uw maatwerkadvies aan.