Articles Written By: Dick Tolsma

terugblik op 2019

Georganiseerd hectisch. Terugkijkend op 2019 zijn die twee woorden kenmerkend voor het al het werk dat is uitgevoerd en welke nieuwe wegen er zijn ontdekt. Ondertussen is met Energielabel Nederland een nieuwe stap gezet waarmee de energielabels in eigen huis geregistreerd kunnen worden en krijgt het platform “de Energielabelaar” – een landelijk dekkend netwerk van ZZP EPA-adviseurs-  steeds meer vorm.

Er zijn meer bedrijfspanden dan ooit voorzien van een energielabel. Daarnaast is een verschuiving van werkzaamheden te zien naar daadwerkelijke stappen om te verduurzamen. Steeds meer bedrijven vragen naar een onafhankelijk en praktisch advies om hun pand of proces te vergroenen. Deels wordt dit veroorzaakt door verplichtingen vanuit de overheid -energielabel C voor kantoren, Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor grotere bedrijven- maar daarnaast zie ik steeds meer bewustwording bij ondernemers die zien dat er naast het milieu ook geld bespaard kan worden.

Zelfstandig samen. Zo noem ik al de samenwerkingsprojecten die in het afgelopen jaar zijn gedaan. Samen met de Freonen is in de werkgroep Fossielvrij MKB mooie projecten uitgevoerd en worden nieuwe projecten uitgewerkt. alles gericht op fossielvrij ondernemen. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse adviesbureaus waarbij elkaars expertise wordt benut.

De komende periode gaat er veel veranderen. De huidige rekenmethodiek komt te vervallen en in de plaats daarvan komt de NTA 8800. De NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). Een veel uitgebreidere rekenmethode gebaseerd op de BENG normen. Dat betekent aan de studie en nieuwe examens. Mijn inschatting is dat de bestaande methodiek in 2020 nog beschikbaar blijft en dat de nieuwe norm in 2021 definitief ingaat.

Nieuwe uitdagingen waar ik enorm veel zin in heb.

Ook privé ga ik uitdagingen niet uit de weg. Op 4 juni 2020 hoop ik met een team uit Franeker de Alpe d’HuZes te beklimmen. Een prachtig doel voor een nare ziekte waar we veel te veel mee te maken hebben. Ik zal mijn best doen deze berg te bedwingen. Wilt u meer weten of doneren? lees hier het verhaal.

Dank aan alle opdrachtgevers voor het vertrouwen dit afgelopen jaar en dank aan de collega adviseurs voor de prettige samenwerking. Ik zie uit naar een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen.

De freonen gaan aan de slag

Op weg naar LF2018 zijn de Freonen fan Fossielfrij Fryslân al druk bezig met verschillende projecten.FFF

Het doel zie je in de naam. Een Fryslân zónder gebruik van fossiele brandstoffen.

Kan dat?

Dat kan zeker! lees over de diverse projecten en praktijkvoorbeelden op de site van www.fossylfrijfryslan.frl

Ook freon worden? Meld je <<hier>> aan!

 

IMG_0850

IMG_0851

 

Miljoenen beschikbaar voor verduurzaming zakelijk vastgoed

Univé Dokkumbron: www.platformduurzamehuisvesting.nl

Op 6 oktober jl. vond er een bijeenkomst plaats over duurzame businesscases voor kantooreigenaren in de regio Utrecht. In de zaal zaten vastgoedeigenaren, financiers, makelaars en duurzaamheidsspecialisten. De aanwezige bankiers (ABN, Rabobank, FGH bank, Triodos, en ING) zagen geen bezwaar in het financieren van maatregelen voor verduurzaming. Zij hebben hier zelfs geld voor apart gezet en ondersteunen hun klanten in het proces.

Dit bericht verscheen eerder op economicboardutrecht.nl

Subsidie energiebesparing eigen huis

energiebesparingeigenhuis2

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen. De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Hoe?

Tolsum Energie Advies kan u begeleiden bij de aanvraag. Er wordt desgewenst een maatwerkadvies uitgevoerd waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen voor u lonend zijn. Daarnaast kunnen wij tevens de volledige aanvraag voor u organiseren voor 10% van de totale subsidie som. Het kost u dus niets, geen subsidie dan ook geen kosten.

Univé Dichtbij kiest energie bewust

HEERENVEEN. Univé Dichtbij heeft 23 vestigingen in de regio.Univé Tolsma

“Wij verhuren delen van onze kantoorpanden en willen onze huurders laten weten wat de energieprestaties zijn van het gebouw”.Tolsum Energie Advies is gevraagd om een energielabel op te stellen voor een aantal kantoorpanden van Univé. “Naast informatie voor de huurders geeft het energielabel ons ook inzicht in de energieprestatie van onze gebouwen. Het maakt ons bewuster van het energieverbruik en laat zien waar mogelijke verbeteringen zijn aan te brengen” aldus Els de Jong Adviseur vastgoed en facilitaire zaken.

Tolsum Energie Advies overhandigt energielabels aan Pasana

energielabelsBij publieke gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250m2 moet het energielabel zichtbaar worden opgehangen.

Afgelopen periode heeft Tolsum Energie Advies een energielabel opgesteld voor alle voormalige Pasana locaties.

De zorginstellingen zijn overgenomen door Kwadrantgroep en ZuidOostZorg.
Mooi te zien dat zorginstellingen van deze kwaliteit behouden blijft in de regio.

Tolsum Energie Advies behaalt Certificaat Kwaliteitsborging (CKB) EPA-U

EPA-U labelAdviseurs die voldoen aan bepaalde kwalificatiecriteria kunnen bij FedEC een certificaat van erkenning aanvragen. Speciaal voor EPA-U adviseurs is de het Certificaat Kwaliteit Borging (CKB) EPA-U ontwikkeld.

Het certificaat wordt geborgd binnen de erkenningsregeling en voldoet daarmee aan de eisen die de Europese Unie stelt binnen de European Energy Directive (EED). Daarin staat:

De lidstaten bevorderen de toegang van alle eindafnemers tot hoogwaardige energie-audits die kosteneffectief zijn en:

  • onafhankelijk worden uitgevoerd door op grond van kwalificatiecriteria gekwalificeerde en/of geaccrediteerde deskundigen, of
  • worden geïmplementeerd en gecontroleerd door onafhankelijke instanties op grond van de nationale wetgeving.

Tolsum Energie Advies levert hoogwaardige adviezen, beschikt over grote kennis op het gebied van energie advies en opereert onafhankelijk.
Om dit hoge niveau te behouden wordt door aanvullende trainingen de nodige kennis op peil gehouden.

Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het behalen van het CKB certificaat en hier mogen we trots op zijn.

ISDE subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Energiebesparing makkelijker met erkende maatregelenlijst

Bedrijven en instellingen moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Dat staat in het Activiteitenbesluit. Aan de hand van lijsten met erkende maatregelen is het gemakkelijker geworden om energie te besparen en geld te verdienen.

Per 1 december treden wijzigingen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit in werking. Daarover zijn afspraken gemaakt in het Energieakkoord. De besparingsplicht is in de recent gewijzigde regelgeving verduidelijkt door de introductie van erkende maatregelenlijsten. Op de lijst staan maatregelen die in maximaal 5 jaar zijn terugverdiend, zoals dubbel glas, hr-ketels en energiezuinige verlichting.

Voordelen van erkende maatregelen

Als een bedrijf de maatregelen treft die op de lijst staan, geeft het zeker invulling aan de wettelijke besparingsplicht. Een erkende maatregelenlijst is daarmee een gemakkelijk hulpmiddel. Bovendien geven de lijsten toegang tot kennis en ervaring uit de eigen branche over interessante rendabele investeringen in energiebesparing. Voordeel voor lokale overheden is dat ze eenvoudiger kunnen toezien op de naleving van de besparingsverplichting.

Eerste lijsten vanaf 1 december

Op 1 december treden de eerste erkende lijsten in werking voor 7 bedrijfstakken; de metaalsector, kantoren, zorgsector, onderwijsinstellingen, rubber- en kunststofindustrie, datacenters en de autoschadeherstelsector. Er wordt gewerkt aan nieuwe lijsten voor de automotivebranche, detailhandel, agrarische sector, horeca, sport- en recreatiesector en voedingsmiddelenindustrie. De verwachting is dat deze tweede groep lijsten in 2016 in de regelgeving worden verankerd.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op Kenniscentrum Infomil.

bericht van de RVO