voordelen energielabel

Voordelen energielabel woningen
Het energielabel voor woningen is een verplicht label die overgedragen moet worden bij verkoop of verhuur van een woning. Door deze verplichting is het energielabel nogal negatief in het nieuws gekomen. Het energielabel brengt wel degelijk voordelen met zich mee.

Inzicht
Een energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw woning. Naast de totale energiebehoefte in MJ (Mega Joules) wordt een onderverdeling gemaakt in elektriciteits-, gas- en warmtegebruik.
Zo kunt u eenvoudig inzicht krijgen of uw huidig energiegebruik aansluit bij het standaardgebruik van uw woning.

vergelijken
Het energielabel is opgesteld volgens een vastgesteld protocol. De gebruikte software is gecertificeerd en wij zijn als adviseurs gediplomeerd. Alle woningen worden zo op een eenduidige manier in kaart gebracht. Deze manier maakt het mogelijk om een goede vergelijking te maken met soortgelijke woningen.  Deze vergelijking is beter dan wanneer u kijkt naar het historische verbruik van de huidige bewoners. Dat heeft namelijk alles te maken met het aantal bewoners en het bewonersgedrag.
kijk ook eens hier voor meer informatie over de voordelen bij koop en verkoop van uw woning.

Bewustwording
Energie besparen begint bij bewustwording. Weet u bijvoorbeeld hoeveel energie kost? En weet u hoeveel u ongewild “uit het raam” gooit? De meeste mensen weten dit niet. Een energielabel geeft u inzicht in de energiestromen, ook laat het zien waar energie verloren gaat. Al die extra kosten van de afgelopen jaren had u anders kunnen besteden. Andersom kan je bespaarde energie ook omrekenen naar geld en zelfs naar waardevermeerdering van uw woning.

Besparen
Het energielabel vormt de basis voor energiebesparing. Naast het energielabel worden standaardadviezen geformuleerd. Besluit u te willen investeren in energiebesparing, dan kan met deze gegevens eenvoudig en voordelig een maatwerkadvies gemaakt worden die speciaal op uw wensen wordt afgestemd. Een maatwerkadvies van Tolsum Energie Advies geeft een aantal besparingsopties weer. Hierbij wordt aangegeven hoe groot de jaarlijkse besparing is. Samen met een goede inschatting van de investering en de terugverdientijd, maakt het maatwerkadvies het voor u eenvoudig om gericht aan het werk te gaan met energie besparen.