Friese energiepremieVanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.800 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De woning moet minimaal één jaar oud zijn en minimaal één jaar bewoond.

Goed voor het milieu, lagere woonlasten en meer comfort

Investeren in energiebesparende maatregelen betekent een lagere energierekening, een hoger wooncomfort en een bijdrage aan het milieu.

Hoogte van de Fries energiepremie
Aantal energiebesparende maatregelen Friese energiepremie
Eén maatregel € 350
Twee maatregelen € 800
Drie maatregelen € 2000
Vier maatregelen € 2.800
Energiebesparende maatregelen

De Friese energiepremie geldt voor de volgende energiebesparende maatregelen:

  • Gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U ≤ 0,7)
  • Dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 3.5)
  • Vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
  • Spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3)
  • HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.)
  • Zonneboiler met collector (voorzien van Solar Keymark certificaat)
  • Warmtepompboiler
  • Elektrische warmtepomp (alleen in combinatie met LTV)
  • Lage temperatuurverwarming (LTV)
Voorwaarde: eerst ontvangstbevestiging, dan verplichting aangaan

U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u nog geen verplichting bent aangegaan voor de ontvangst van de aanvraag. Een verplichting aangaan is bijvoorbeeld een opdracht geven of al uitgevoerde energiebesparende maatregel. Een handtekening op een offerte wordt beschouwd als een verplichting.

Kwantiteitseisen per maatregel per type woning

Tabel A: Kwantiteitseisen per maatregel per type woning

Vrijstaand

Twee onder één kap

Rijwoning-hoek

Rijwoning-tussen

Appartement

Dakisolatie

opp. ≥ 35 m² opp. ≥30 m² opp. ≥30 m² opp≥25 m² opp. ≥25 m²

Gevelisolatie

opp. ≥60 m² opp≥50 m² opp. ≥30 m² opp. ≥15 m² opp. ≥15 m²

Spouwmuurisolatie

opp. ≥60 m² opp≥50 m² opp. ≥30 m² opp. ≥15 m² opp. ≥15 m²

Vloerisolatie

opp. ≥35 m² opp≥28 m² opp. ≥25 m² opp. ≥25 m² opp. ≥25 m²

HR++glas

opp. ≥12 m² opp≥12 m² opp. ≥10 m² opp≥8 m² opp. ≥8 m²
VvE’s

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die de Friese Energiepremie aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie van gemeenschappelijke vloeren, daken en muren, krijgen per woning een bonus van €250,-. 

Buurbonus

Ook voor buren die samen gaan verbouwen, is er een extra premie. Als minimaal drie buren minimaal drie dezelfde maatregelen uitvoeren en de Friese Energiepremie collectief aanvragen, krijgt elk adres een buurbonus van €250,-. Zo kan het totale subsidiebedrag per woning oplopen tot €3.050,-!

Openstelling subsidieregeling

Vanaf 1 november 2013 kunnen woningeigenaren de Friese energiepremie aanvragen.

Subsidieplafond en verdeling

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Friese energiepremie bedraagt € 11,2 miljoen. Daarvan is er € 1,4 miljoen beschikbaar voor zonneboilers. De verdeling gaat op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen en meer informatie

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de subsdieregeling uit. Meer informatie over de Friese energiepremie is te vinden op www.snn.eu. Hier staat ook het aanvraagformulier en meer informatie over de procedure. U kunt ook bellen: 050 – 5224924. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Uiteraard kan Tolsum Energie Advies de aanvraag ook voor u organiseren. Interesse? neem dan >> hier >> contact op.

Programma Duurzame Energie en investeringsagenda Wurkje foar Fryslân

De Friese energiepremie is één van de projecten van het programma Duurzame Energie en de investeringsagenda Wurkje Foar Fryslân. Met een Friese aanpak werkt de provincie Fryslân aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met dorpsbelangen, inwoners en gemeenten. En samen met woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. We zetten in op energie besparen en het opwekken van duurzame energie. En we zetten in op werkgelegenheid.

bron: Provincie Fryslân